Kontakt

Vill även du vara med på denna webbplats? Tag kontakt med nedanstående Janica Söderlund via e-post eller telefon. Eller sänd ett e-post till info@localfood.fi. 

Har du kommentarer eller respons på intervjuerna som publicerats? Kontakta Simon Karlsson för mer information och synpunkter.

Localfood  
info@localfood.fi

Janica Söderlund 
040 768 7833 
jsoderlund90@gmail.com

Simon Karlsson 
simon.karlsson@helsinki.fi