Vad är Närmat?

”Närmat är lokal mat” lyder förslaget till definition av närmat som framförs i närmatsutredningen beställd av jord- och skogsbruksministeriet.

Definition ur www.mmm.fi nedan. 

Läs mer om närmat via nedanstående länkar:

www.mmm.fi

 www.sipoo.fi